Vizita pas tërmetit në fshatit Kuç

Po ndajme disa foto nga shërbesa me vizita pas tërmetit në fshatit Kuç, në shërbese me pastor Ermir Taja, GAIN Germany dhe zyrës së VUSH.

Ju lutemi që për çdo ndihmë dhe kontribut që mund të jepni të komunikoni me zyrën e VUSH.

Mund të vazhdoni duke dhënë donacione tek https://www.gofundme.com/f/help-albanian-churches-assist-ea…

Ose mund të jepni drejtpërdrejt në llogarinë tonë bankare ne Intesa San Paulo:

AL94208110080000001003131800 USD
AL40208110080000001003131802 LEK
AL83208110080000001003131804 EURO

#DashuriaNeVeprim