Category: Politikat e Mbrojtjes

Mbrojtje ndaj atyre që u shërbejmë

Politika e Mbrotjes është një dokument dhe një procedurë që një organizatë/kishë/kamp,qendër/komunitet, qendër/strehë rezidenciale duhet të ketë për të ndihmuar në para ndalimin e abuzimit të mundshëm të fëmijëve/të rriturve Read more