Aleanca e Jugut

Ne kete aleance bejne pjese pastoret dhe drejtuesit e kishave dhe organizatave te krishtera ungjillore qytete Saranda, Delvine, Permet, Tepelene, Gjirokastra, Memaliaj

Ne po takohemi disa here ne vit si pergjegjes kishe, duke lutur per kishat tona dhe duke ndare nga pervoja qe kemi dhe duke kaluar kohe shoqerore.

1 ose 2 her ne vite bejme edhe takimin te hapura kur mund te vijne te gjithe anetaret ne vend te hapur me nje piknik mbas sherbeses.)

Me ane te aleances synojme nje bashkepunim me te ngushte midis kishave, shkembim informacionesh, eksperiencash dhe sherbesash.

Nuk jemi konkurence per njeri tjetrin, por se bashku kemi te njeten vizion:

“Ndertimi i trupit te Krishtit ne jug te Shqiperise”

Kur mblidhejne besimtaret nga vende te ndryshem, inkurajojme njeri tjetrin duke ardhuruar Jezusin se bashku dhe duke kaluar kohe me vellezerit dhe motrat.

Kemi rreth 1 vit e gjysem qe ka rifilluar Aleanca e Jugut, dhe mund te them qe eshte nje bekim, por ne te njeten kohe edhe nje sfide te kuptojme rendesin e unitetit, qe vjen nga dashuria dhe perulje per vellezerit nga kisha te tjere.

Prandaj le te jete lutja jone per aleancen e jugut sipas Gjoni 17, 21

Qe te pastoret dhe kishat te jene ne unitet qe Jugu e Shqiperise te besoje qe Ati dergoje Jezusin.

Koordinatori i Aleances se Jugut

Daniel Reichert