Adresat e kishave Ungjillore në Shqipëri

Në këtë hartë janë të gjitha adresat e Kishave Ungjillore në Shqipëri që lidhen me VUSH.

Mund të vazhdoni duke dhënë donacione drejtpërdrejt në llogarinë tonë bankare ne Intesa San Paulo:

AL94208110080000001003131800 USD
AL40208110080000001003131802 LEK
AL83208110080000001003131804 EURO